Geschäftsbereichsleitung Raum Frankfurt

Inga Wortmann
Dipl.-Psych.
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Psychologische Psychotherapeutin
Mobil: 0176 - 22 06 92 66
E-Mail: i.wortmann@projekt-petra.de

> Bereichsleitung

Raum Frankfurt

Nina Zipf
Dipl.-Psych.
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Mobil: 0174 - 21 27 727
E-Mail: n.zipf@projekt-petra.de

> Abteilung
Ambulante Hilfen Frankfurt/M.

Kelsterbacher Str. 12
60528 Frankfurt
Telefon: 01733452528
E-Mail: ambulante-hilfen-ffm@projekt-petra.de
Leitung

Alexander Buß

B.A. Soziale Arbeit
01733452528
E-Mail:

Geschäftsbereichsleitung Raum Fulda

Tina Bologna
Soz.-Päd. B. A.
Mobil: 0172 – 21 69 866
E-Mail: t.bologna@projekt-petra.de

> Bereichsleitung

Raum Fulda

Katharina Hadwiger
Soz.-Päd. B. A.
Mobil: 0173 - 34 52 346
E-Mail: k.hadwiger@projekt-petra.de

> Abteilung
Ambulante Hilfen Fulda, Kulturmittler, Familienlotsen

Weserstraße 9
36043 Fulda
Telefon: 0173 - 34 52 346
E-Mail: ambulante-hilfen-fd@projekt-petra.de
Leitung

Nadja Glowacki

Soz.-Päd.
0178 - 60 10 634
E-Mail:

Geschäftsbereichsleitung Raum Main-Kinzig-Kreis

Frank Bonsack
Dipl.-Soz.-Päd.
mobil: 0172 - 21 69 551
E-Mail: f.bonsack@projekt-petra.de

> Bereichsleitung

Main-Kinzig-Kreis

Stefan Horst
Dipl.-Soz.-Päd.
Mobil: 0172 - 21 69 889
E-Mail: s.horst@projekt-petra.de

> Abteilung
Ambulante Hilfen Main-Kinzig-Kreis

Ziegelhütte 2
36383 Schlüchtern
Telefon: 0172 - 21 69 889
E-Mail: ambulante-hilfen-mkk@projekt-petra.de
Leitung

Stefan Horst

Dipl.-Soz.-Päd.
0172 - 21 69 889
E-Mail:
zurück